Διαταραχές Λόγου & Ομιλίας
Οι δυσκολίες στην αντίληψη, επεξεργασία & οργάνωση των ήχων σε λέξεις -στο φωνολογικό σύστημα της γλώσσας- προκαλούν προβλήματα στην εκφορά του λόγου και στην επικοινωνία του ατόμου με τους άλλους.
Νευρολογικές Διαταραχές
Η ομιλία και ο λόγος επηρεάζονται μετά από μια οποιαδήποτε νευρολογική διαταραχή, π.χ. ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, μετά από μια κρανιοεγκεφαλική κάκωση, αλλά και από οποιαδήποτε νευρολογική ασθένεια.
Διαταραχές Φωνής
Η διαταραχή φωνής χαρακτηρίζεται από μη τυπική παραγωγή ή/και απουσία ποιότητας φωνής, ύψους, έντασης, συντονισμού & διάρκειας, που δεν συνάδουν με την ηλικία και το φύλλο του ομιλητή.
Μαθησιακές Δυσκολίες
Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι δυσχέρειες των παιδιών αναφορικά με την ανάγνωση, το συλλαβισμό ή/και τη γραφή, οι οποίες δεν συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες δεξιότητες παιδιών τυπικής ανάπτυξης.
Διαταραχές Σίτισης
Ως λογοθεραπευτές, είμαστε οι πρώτοι στη διεπιστημονική ομάδα που εμπλεκόμαστε στην αξιολόγηση & διαχείριση ατόμων με διαταραχές σίτισης & κατάποσης. Σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες, προβαίνουμε στη θεραπευτική αντιμετώπιση της δυσφαγίας.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΑΤΡΑ

Μιλώ Επικοινωνώ
Στο κέντρο του ενδιαφέροντός μας, εσείς!


Το κέντρο λογοθεραπείας Μιλώ Επικοινωνώ, στην Πάτρα, αποτελείται από μια έμπειρη και άρτια καταρτισμένη ομάδα λογοθεραπευτών, που παρέχει εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα, πάντα, με σεβασμό και αγάπη για τον άνθρωπο.

Το Μιλώ Επικοινωνώ απευθύνεται τόσο σε ενήλικες, όσο και σε παιδιά που αντιμετωπίζουν γλωσσικές ή επικοινωνιακές δυσκολίες. Μέλημά μας, η αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση, ώστε το άτομο που αντιμετωπίζει γλωσσικές διαταραχές να μπορεί να είναι λειτουργικό στο περιβάλλον του (κοινωνικό, εργασιακό/σχολικό). Η εξέταση του λόγου πραγματοποιείται σε επίπεδο φωνολογίας, μορφολογίας, σύνταξης – σημασιολογίας και πραγματολογίας, ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι εκάστοτε δυσκολίες και να εφαρμοστεί το κατάλληλο πρόγραμμα λογοθεραπείας. Οι λογοθεραπευτές του κέντρου Μιλώ Επικοινωνώ, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στο παιδί ή τον ενήλικα που καλούνται να βοηθήσουν, εφαρμόζουν τις πλέον ενδεδειγμένες θεραπευτικές μεθόδους. Με στόχο την πληρέστερη, κάθε φορά, αξιολόγηση – διάγνωση και θεραπεία, φροντίζουν για το συνεχή εμπλουτισμό των γνώσεών τους με τις πιο σύγχρονες μελέτες επιστημονικών τομέων που ασχολούνται με τη γλώσσα (νευρογλωσσολογία, ψυχογλωσσολογία, νευρολογία κ.ά.).

Στο κέντρο λογοθεραπείας Μιλώ Επικοινωνώ, στην Πάτρα, διατηρούμε άψογη συνεργασία όχι μόνο με το άτομο που αντιμετωπίζει τις γλωσσικές διαταραχές, αλλά και με άτομα του ευρύτερου περιβάλλοντός του, καθώς αυτό αποτελεί βασικό “όπλο” για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση, υποστήριξη και εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στο εκάστοτε λογοθεραπευτικό πρόγραμμα, ενώ συνεργαζόμαστε -όπου κρίνεται απαραίτητο- και με επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, εργοθεραπευτές κ.ά.). Στην περίπτωση, βέβαια, των παιδιών, υπάρχει συνεργασία και με τους δασκάλους, για τη στήριξη των μαθητών στο σχολικό τους περιβάλλον.

Η πρώιμη αναγνώριση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των γλωσσικών δυσκολιών είναι άκρως σημαντική για τη μετέπειτα πορεία του ατόμου, καθώς οι διαταραχές του λόγου μπορεί να οδηγήσουν σε ποικίλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ως αποτέλεσμα της μη αποτελεσματικής επικοινωνίας. Οι λογοθεραπευτές του Μιλώ Επικοινωνώ δεσμευόμαστε για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, σε παιδιά και ενήλικες. Από το 2012, στεκόμαστε δίπλα σας, για να ικανοποιήσουμε την ανάγκη σας για τη βέλτιστη δυνατή ομιλία & επικοινωνία, γνωρίζοντας καλά τη σοβαρότητα των διαταραχών του λόγου και τη σχέση τους με διαταραχές του συναισθήματος, της συμπεριφοράς και της κοινωνικής ένταξης.

Σας περιμένουμε στο κέντρο λογοθεραπείας Μιλώ Επικοινωνώ, στην Πάτρα, για να… μιλήσουμε και να επικοινωνήσουμε, σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο επιστημονικά μελετημένο για την κάλυψη των δικών σας απαιτήσεων και αναγκών.

Στάδια ανάπτυξης λόγου
3 - 6 μηνών
6 - 9 μηνών
9 - 12 μηνών
12 - 18 μηνών
19 – 24 μηνών
25 – 36 μηνών
4 χρονών
5 χρονών