Διαταραχές Λόγου & Ομιλίας

Διαταραχές Λόγου Προσχολικής Ηλικίας

Διαταραχή του λόγου:

Πρόκειται για διαταραχή στην κατανόηση /και στη χρήση λεκτικού, γραπτού ή οποιουδήποτε άλλου μηνύματος, εμπλέκοντας τρεις βασικούς τομείς της γλώσσας(1) τη μορφή της γλώσσας (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη), (2) το περιεχόμενο της γλώσσας (σημασιολογία), και/ή (3) τη χρήση της γλώσσας στην επικοινωνία (πραγματολογα) συνδυασμό όλων αυτών.

  1. Μορφή της γλώσσας– Φωνολογία, δηλαδή το φωνητικό σύστημα της γλώσσας και οι κανόνες που διέπουν τη σύνθεση των φωνημάτων
    – Μορφολογία, που εξετάζει τη δομή των λέξεων και τη σύνθεσή τους
    – Σύνταξη, που μελετά τη σειρά και το συνδυασμό των λέξεων για το σχηματισμό προτάσεων, καθώς επίσης τη σχέση των στοιχείων της πρότασης
  2. Περιεχόμενο της γλώσσας– Σημασιολογία, το σύστημα που εξετάζει τις έννοιες των λέξεων και το νόημα των προτάσεων
  3. Χρήση της γλώσσας
    – Πραγματολογία είναι ο τομέας που συνδυάζει όλους τους προηγούμενους τομείς της γλώσσας, ώστε να είναι λειτουργική και κοινωνικά αποδεκτή η επικοινωνία.
Διαταραχή της ομιλίας

Πρόκειται για διαταραχή στην παραγωγή/άρθρωση των γλωσσικών ήχων, στην ταχύτητα ροής της ομιλίας ή/και στη φωνή.

Αρθρωτική διαταραχή

αφορά την μη τυπική παραγωγή των γλωσσικών ήχων, που χαρακτηρίζεται από παραλείψεις, προσθήκες, αντικαταστάσεις ή αλλοιώσεις που επηρεάζουν την καταληπτότητα του λόγου.

Διαταραχή ταχύτητας/ροής ομιλίας

αφορά εμφανιζόμενες δυσρυθμίες στη ροή της ομιλίας, η οποία χαρακτηρίζεται από άτυπο ρυθμό, διακοπές και επαναλήψεις ήχων, συλλαβών, λέξεων και φράσεων, τα οποία μπορεί να συνοδεύονται από υπερβολική ένταση, αγωνία και δευτερεύουσες εκφράσεις συμπεριφοράς.

Διαταραχή φωνής

χαρακτηρίζεται από μη τυπική παραγωγή ή/και απουσία ποιότητας φωνής, ύψους, έντασης, συντονισμού, διάρκειας, ακατάλληλα για την ηλικία και το φύλλο του ομιλητή.

Διαταραχές Λόγου Προσχολικής Ηλικίας

Να θυμάστε, πάντα, ότι το κάθε παιδί έχει διαφορετικό ρυθμό εξέλιξης, με συνέπεια να υπάρχουν διάφορες αποκλίσεις κατά την ανάπτυξη. Όταν όμως παρατηρείται μεγάλη απόκλιση, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας.

 

Τι είναι οι διαταραχές λόγου προσχολικής ηλικίας;
Ενδείξεις και συμπτώματα γλωσσικών διαταραχών στην προσχολική ηλικία
Τι συμβαίνει όταν το παιδί μου μιλάει περισσότερες από μία γλώσσες;
Πώς εκτιμώνται οι γλωσσικές διαταραχές της προσχολικής ηλικίας;