Διαταραχές Φωνής

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ

Οργανικές και Λειτουργικές διαταραχές

Διαταραχή του λόγου:

Η Διαταραχή φωνής χαρακτηρίζεται από μη τυπική παραγωγή ή/και απουσία ποιότητας φωνής, ύψους, έντασης, συντονισμού, διάρκειας, ακατάλληλα για την ηλικία και το φύλλο του ομιλητή.

Οι διαταραχές της φωνής διακρίνονται, ανάλογα με την αιτιολογία τους, σε 2 τύπους, τις οργανικές και τις λειτουργικές διαταραχές φωνής.

Οι οργανικές διαταραχές φωνής
  • Ασθένειες του λάρυγγα -καλοήθεις ή κακοήθεις (καλοήθεις ασθένειες του λάρυγγα εννοούνται η οξεία λαρυγγίτιδα, η χρόνια λαρυγγίτιδα, τα κονδυλώματα του λάρυγγα, κύστεις των φωνητικών χορδών, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και άσθμα).
  • Ανατομικές ανωμαλίες (λαρυγγικός ιστός, τραύμα ή κάκωση του λάρυγγα).
  • Νευρολογικές παθήσεις (παράλυση των φωνητικών χορδών, σπασμωδική δυσφωνία).
  • Ενδοκρινολογικοί παράγοντες (υποθυρεοειδισμός, υπερθυρεοειδισμός, virilisation).
Οι λειτουργικές διαταραχές φωνής

Διαταραχές της φώνησης που οφείλονται σε «κακή» φωνητική συμπεριφορά και είναι οι εξής: 

 

  • Λειτουργικές διαταραχές φωνής, χωρίς αλλαγή στην περιοχή του λάρυγγα.
  • Λειτουργικές διαταραχές φωνής, με αλλαγές στο λάρυγγα.