Νευρολογικές Διαταραχές

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΛΟΓΟ

Λογοθεραπεία για όλους, ό,τι και αν έχει συμβεί…

Διαταραχή του λόγου:

Η ομιλία και ο λόγος είναι δυο έννοιες διαφορετικές, αλλά ωστόσο και οι δυο επηρεάζονται μετά από μία οποιαδήποτε νευρολογική διαταραχή, π.χ. ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά και μετά από μία κρανιοεγκεφαλική βλάβη, ή οποιαδήποτε άλλη νευρολογική ασθένεια ή τραύμα.

Η ομιλία είναι το πώς θα μιλήσει κάποιος -πώς ακούγεται- και περιλαμβάνει πώς μπορεί ο ομιλητής να μετακινήσει τα χείλη του, τη γλώσσα και το στόμα (τους αρθρωτές), για να δημιουργήσουν τους γλωσσικούς ήχους που, στη συνέχεια, θα συνδυαστούν για να σχηματίσουν τις λέξεις. Ο λόγος περιλαμβάνει τη γνώση για τη γλώσσα, όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να βρει κάποιος τις λέξεις για να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του -ή να τα περιγράψει-, για να επικοινωνήσει!

  

  Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, οι νευρογενείς διαταραχές της επικοινωνίας έχουν τα ακόλουθα ποσοστά επιπολασμού:

  

  • 54% παρουσιάζει δυσαρθρία: πρόκειται για μια κινητική διαταραχή της ομιλίας που μπορεί να επηρεάσει πολλούς τομείς του λόγου και της ομιλίας. Οι δυσκολίες που παρουσιάζονται οφείλονται σε δυσκολίες επικοινωνίας μεταξύ του εγκεφάλου και των μυών των αρθρωτών. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι δυσαρθρίας, που εξαρτώνται από το πού και τι είδους νευρολογική ζημιά υπάρχει.
  • 25% εμφανίζει αφασία: πρόκειται για μια διαταραχή του λόγου και όχι της ομιλίας, βέβαια άτομα με αφασία συχνά έχουν διαταραχές της ομιλίας.
  • 16% παρουσιάζει άλλες διαταραχές του λόγου, λόγω διαταραχής της γνωστικής λειτουργίας του λόγου. Άνοια, ΚΕΚ, Αμνησία είναι κάποια από αυτά που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία
  • 4% εμφανίζει απραξία του λόγου: είναι μια διαταραχή της ομιλίας λόγω της δυσκολίας σχεδιασμού των κινητικών μυών και του κινητικού προγραμματισμού. Συχνά οι λάθος ήχοι παρουσιάζουν και λάθη στην προσωδία. Οι άνθρωποι με απραξία του λόγου αρκετά συχνά έχουν ρομποτική ομιλία.
  • 1% έχουν ένα άλλο πρόβλημα ομιλίας νευρογενούς φύσεως, όπως αλαλία, διαταραχές στη ροή της ομιλίας κ.ά.

 

Να θυμάστε ότι η ηλικία δεν σχετίζεται με τη λογοθεραπεία! Όσο υπάρχει ελπίδα, υπάρχει ζωή και αξίζει κανείς να προσπαθεί και να ξαναπροσπαθεί, ό,τι και αν έχει συμβεί…