Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μιλώ & Επικοινωνώ

Το όνομα του κέντρου μας, Μιλώ-Επικοινωνώ, δεν είναι καθόλου τυχαίο, αφού γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα ότι μια διαταραχή στην επικοινωνία δεν είναι πάντα τόσο απλή και ασήμαντη. Γιατί; Γιατί οι επικοινωνιακές δυσκολίες μπορεί να δηλώνουν διαταραχή στην ικανότητα πρόσληψης των αισθητηριακών ερεθισμάτων και του λόγου, ή διαταραχή εκπομπής αυτών, ή διαταραχή επεξεργασίας και κατανόησης λεκτικών και μη λεκτικών ερεθισμάτων, καθώς επίσης και γραφημάτων, ή διαταραχή όλων των προηγούμενων. 

Η δυσκολία στην επικοινωνία αποτελεί απόδειξη της ακουστικής λειτουργίας, των γνωστικών λειτουργιών και λόγου, καθώς και του νευρομυϊκού συντονισμού των αρθρωτών, όλων δηλαδή των εγκεφαλικών νεύρων και των μυϊκών ομάδων που εμπλέκονται στην αρθρωτική ικανότητα. Ο βαθμός της επικοινωνιακής δυσκολίας φυσικά ποικίλλει από ήπια έως πολύ σοβαρή, μπορεί να είναι αναπτυξιακή ή επίκτητη και μπορεί να αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα μιας πρωτοπαθούς διαταραχής, ή να είναι το αποτέλεσμα δευτεροπαθών διαταραχών. 

Η πρώιμη αναγνώριση-αξιολόγηση των γλωσσικών δυσκολιών θεωρείται απαραίτητη και ουσιαστική για τη μετέπειτα πορεία του ατόμου, προλαμβάνοντας την έγκαιρη διάγνωση σοβαρών μαθησιακών δυσκολιών, γνωστικών ελλειμμάτων κ.ά. Η εξέταση του λόγου πραγματοποιείται σε επίπεδο φωνολογίας, μορφολογίας, σύνταξης-σημασιολογίας και πραγματολογίας, ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι δυσκολίες και να εφαρμοστεί το κατάλληλο εξατομικευμένο πρόγραμμα. Η καλή συνεργασία με τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αλλά και με το ευρύτερο περιβάλλον τους, είναι ένα «κλειδί» για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος της λογοθεραπευτικής παρέμβασης που σχεδιάζουμε για το κάθε άτομο -παιδί ή ενήλικα- ξεχωριστά.

Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας
Οι δυσκολίες στην αντίληψη, επεξεργασία & οργάνωση των ήχων σε λέξεις -στο φωνολογικό σύστημα της γλώσσας- προκαλούν προβλήματα στην εκφορά του λόγου και στην επικοινωνία του ατόμου με τους άλλους.
Διαταραχές Φωνής
Η διαταραχή φωνής χαρακτηρίζεται από μη τυπική παραγωγή ή/και απουσία ποιότητας φωνής, ύψους, έντασης, συντονισμού & διάρκειας, που δεν συνάδουν με την ηλικία και το φύλλο του ομιλητή.
Νευρολογικές Διαταραχές
Η ομιλία και ο λόγος επηρεάζονται μετά από μια οποιαδήποτε νευρολογική διαταραχή, π.χ. ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, μετά από μια κρανιοεγκεφαλική κάκωση, αλλά και από οποιαδήποτε νευρολογική ασθένεια.
Μαθησιακές Δυσκολίες
Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι δυσχέρειες των παιδιών αναφορικά με την ανάγνωση, το συλλαβισμό ή/και τη γραφή, οι οποίες δεν συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες δεξιότητες παιδιών τυπικής ανάπτυξης.
Διαταραχές Σίτισης
Ως λογοθεραπευτές, είμαστε οι πρώτοι στη διεπιστημονική ομάδα που εμπλεκόμαστε στην αξιολόγηση & διαχείριση ατόμων με διαταραχές σίτισης & κατάποσης. Σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες, προβαίνουμε στη θεραπευτική αντιμετώπιση της δυσφαγίας.
Συμβουλευτική
Με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στο παιδί & τον ενήλικα!
online-Υπηρεσίες
Ακολουθώντας τις απαιτήσεις της εποχής και τις τεχνολογικές εξελίξεις παρέχουμε τις υπηρεσίες μας όπου και αν βρίσκεστε!


Στην επικοινωνία έχουμε ΛΟΓΟ!