Τραυλισμός

Απρίλιος 19, 2017

Γιατί μια διαταραχή στην ομιλία (τραυλισμος)να γίνεται εμπόδιο στην επικοινωνία, στο σχολείο, στην δουλειά, στις σχέσεις, στην καθημερινότητα;

Δεν υπάρχει κανένα λόγος!

Είναι γεγονός ότι ο τραυλισμός αποτελεί μια διαταραχή ροής του προφορικού λόγου στον άνθρωπο ανεξαρτήτως ηλικίας, με την εμφάνιση του στην παιδική ηλικία. Ο λόγος οταν υπάρχει διαταραχή ροής έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως επαναλήψεις (ήχων, συλλαβών, λέξεων ή φράσεων) επιμηκύνσεις ήχων (sound prolongations), μπλοκαρίσματα ( blocks), παρεμβολές (interjections), και αναθεωρήσεις ( revisions), οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν το ρυθμό της ομιλίας. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορεί να συνοδεύονται από σωματική ένταση, αρνητικές αντιδράσεις, δευτερογενείς συμπεριφορές, αποφυγή ήχων, λέξεων, ή ακόμα αποφυγή συμμετοχής σε συνομιλία.
Μια άλλη διαταραχή ροής της ομιλίας χαρακτηρίζεται από την αντιληπτή ταχεία ή ακανόνιστου ρυθμού ομιλίας, η οποία οδηγεί σε διαταραχή της επικοινωνίας (cluttering).
Τα συμπτώματα των διαταραχών ροής του λόγου γίνονται εύκολα αντιληπτά, αρκεί να γίνει παρατήρηση και καταγραφή των χαρακτηριστικών τους. Η έγκαιρη αξιολόγηση και διάγνωση, καθώς και οι πληροφορίες που θα δοθούν από τους γονείς ή άλλους ειδικούς, θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό στο να ανιχνευθούν σωστά τα συμπτώματα, το είδος και η βαρύτητα της διαταραχής.
Η αντιμετώπιση εξαρτάται από τη φύση και το μέγεθος της σοβαρότητας του προβλήματος καθώς και από τα αίτια της διαταραχής τα οποία θεωρούνται υπεύθυνα για την εκδήλωση του .
Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από θεραπείες που είναι διαθέσιμες, χωρίς όμως να μπορεί να προταθεί κάποια ως ιδιαίτερα αποτελεσματική έναντι κάποιας άλλης. Δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις και θεραπευτικά προγράμματα. Κάθε φορά αξιολογούμε, λαμβάνουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατόμου που μας εμπιστεύεται για να “χτίσουμε” μαζί το θεραπευτικό του πρόγραμμα και χαιρόμαστε τα αποτελέσματα!

Δημοσιεύθηκε Σε Διαταραχές φωνής