«Τι είναι οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες;»

1 Νοεμβρίου 2017

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι δυσχέρειες των παιδιών που σχετίζονται με την ανάγνωση, το συλλαβισμό ή/και τη γραφή, οι οποίες δεν συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες δεξιότητες παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Οι δυσκολίες δεν σχετίζονται με το πόσο έξυπνο είναι το παιδί ή όχι. Οι περισσότεροι άνθρωποι άλλωστε με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν πολύ υψηλό δείκτη νοημοσύνης.

Ενδείξεις και συμπτώματα εμφάνισης των ειδικών μαθ1ησιακών δυσκολιών

Η δυσλεξία αναφέρεται συνήθως ως γενικός όρος χαρακτηρίζοντας τη μαθησιακή δυσκολία που σχετίζεται με το  μαθησιακό πρόβλημα της ανάγνωσης και γραφής.

Ωστόσο ο όρος ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή απλά μαθησιακές δυσκολίες είναι προτιμότερος λόγω της σχέσης ανάμεσα στην προφορική και τη γραπτή γλώσσα. Πολλά παιδιά με προβλήματα ανάγνωσης, έχουν παράλληλα προβλήματα στον  προφορικό τους λόγο.

Το παιδί με δυσλεξία δυσκολεύεται σχεδόν αποκλειστικά με το γραπτό λόγο. Η δυσλεξία ως μέρος μιας μεγαλύτερης μαθησιακής γλωσσικής διαταραχής, οδηγεί το παιδί να έχει δυσκολία τόσο με την προφορική, όσο και με την γραπτή λέξη.

Παιδιά με αυτά τα προβλήματα μπορεί να παρουσιάσουν δυσκολία με τα ακόλουθα:

 • Ξεκάθαρη έκφραση ιδεών.
 • Οι λέξεις είναι σαν να είναι στην άκρη της γλώσσας, αλλά δεν μπορούν να βγουν! Αυτό που λέει το παιδί μπορεί να είναι αόριστο, ασαφές και δυσνόητο (π.χ. χρησιμοποιεί μη κατάλληλο λεξιλόγιο, όπως «τέτοιο» ή «εκείνο» για να αντικαταστήσει τις λέξεις που δεν μπορεί να θυμηθεί).
 • Επίσης το παιδί μπορεί να χρησιμοποιεί εκφράσεις/εκφωνήματα όπως «εεμ», για να κερδίσει χρόνο όταν προσπαθεί να θυμηθεί κάποια λέξη.
 • Εκμάθηση νέου λεξιλογίου μέσω αυτών που ακούει ή βλέπει (π.χ. σε βιβλία).
 • Κατανόηση ερωτήσεων και εκτέλεση οδηγιών που ακούει και/ή διαβάζει
 • Ανάκληση αριθμών με την κατάλληλη  σειρά (π.χ. αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση).
 • Κατανόηση και διατήρηση των λεπτομερειών της πλοκής μιας ιστορίας .
 • Ανάγνωση και κατανόηση του μαθήματος.
 • Εκμάθηση λέξεων και στίχων τραγουδιών.
 • Η δυσκολία στην κατονομασία  από τα αριστερά προς τα δεξιά, δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την ανάγνωση και τη γραφή, γιατί και οι δύο δεξιότητες απαιτούν αυτή την κατεύθυνση.
 • Γράμματα και αριθμοί.
 • Εκμάθηση της αλφαβήτας.
 • Η ανταπόκριση των ήχων στα αντίστοιχα γράμματα, κάνει την εκμάθηση της ανάγνωσης δυσκολότερη.
 • «Ανακάτεμα» της σειράς των γραμμάτων κατά τη γραφή.
 • «Ανακάτεμα» της σειράς των αριθμών που αποτελούν μέρος ενός μαθηματικού υπολογισμού.
 • Συλλαβισμός.
 • Απομνημόνευση καθημερινού προγράμματος.
 • Εκμάθηση της ώρας.

Πώς γίνεται η διάγνωση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών

Ο λογοθεραπευτής αποτελεί μέλος μιας ομάδας που απαρτίζεται από τους γονείς/φροντιστές και τους ειδικούς επαγγελματίες (όπως δάσκαλος, ειδικός παιδαγωγός, γιατρός, παιδοψυχίατρος, ψυχολόγος). Ο λογοθεραπευτής θα αξιολογήσει την προφορικό και γραπτό λόγο των παιδιών που παρέπεμψαν οι γονείς και οι δάσκαλοι με υποψία ειδικής μαθησιακής δυσκολίας.

Σημαντικό να θυμάστε:

το κάθε παιδί έχει διαφορετικό ρυθμό εξέλιξης, με συνέπεια να υπάρχουν διάφορες αποκλίσεις κατά την ανάπτυξη.

Όμως, όταν παρατηρείται μεγάλη απόκλιση θα πρέπει να παραπέμπονται οι γονείς σε ειδικούς επιστήμονες για περαιτέρω διερεύνηση.

 

Author: Αναστασοπούλου Χαρά MSC - SLP/SLT
Δημοσιεύθηκε Σε Μαθησιακές δυσκολίες