Αρχεία: Προσωπικό

Χαρά Αναστασοπούλου - Υπεύθυνη κέντρου λογοθεραπείας
Χαρά Αναστασοπούλου
Υπεύθυνη Κέντρου
Λαμπρινή Τσοκανά - Λογοθεραπεύτρια
Λαμπρινή Τσοκανά
Λογοθεραπεύτρια