Μέλος Τμήματος: Κέντρο Λογοθεραπείας

Χαρά Αναστασοπούλου
Υπεύθυνη Κέντρου
Λαμπρινή Τσοκανά
Λογοθεραπεύτρια