Μπορώ να αναγνωρίσω τις γλωσσικές διαταραχές του παιδιού μου;

25 Μαΐου 2018

Μπορώ να αναγνωρίσω τις γλωσσικές διαταραχές του παιδιού μου;

Η απάντηση με επιφύλαξη είναι Ναι, εφόσον λάβουμε υπόψη και άλλους παράγοντες, πχ περιβάλλον, ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού, προβλήματα υγείας, αισθητηριακά θέματα κ.α.
Η γλώσσα αποτελεί την βάση της επικοινωνίας μας, εννοώντας οποιαδήποτε γλώσσα ( λεκτική ή νοηματική). Χαρακτηρίζεται από δημιουργικότητα, ευρηματικότητα, πλαστικότητα, πράγμα που στερούνται οι γλώσσες των υπολογιστών.
Μπορείτε να εντοπίσετε από πολύ νωρίς τις γλωσσικές δυσκολίες του παιδιού σας παρατηρώντας μόνο την επικοινωνία του.
  • Δεν χαμογελά ή δεν αλληλεπιδρά στην επικοινωνία ( γέννηση- … )

  • Δεν βαβίζει (4-7 μηνών)

  • Κάνει μόνο ένα ήχο ή μια γκριμάτσα, πχ μόνο δείχνει (7-12μηνών)

  • Δεν αντιλαμβάνεται εύκολα τις λέξεις (18 μηνών- 2 χρονών)

  • Δεν συνδυάζει τις λέξεις σε προτάσεις (1,5 -3 χρονών)

  • Έχει δυσκολία να παίξει και να μιλήσει με τα υπόλοιπα παιδιά (2-3 χρονών)

  • Δυσκολεύεται να επεξεργαστεί τα βιβλία ή να χρωματίσει / να πιάσει το μολύβι (2,5-3 χρονών)

????Να θυμάστε πάντα : Προτεραιότητα είναι η επικοινωνία με το παιδί σας