Διαταραχές λόγου – ομιλίας

15 Οκτωβρίου 2017

Οι Διαταραχές λόγου – ομιλίας είναι “σκληρές” ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία, μα η αξιολόγηση και η πρώιμη παρέμβαση είναι το “κλειδί”.

Ας ξεχωρίσουμε τις διαταραχές για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση.

Διαταραχή λόγου
Πρόκειται για διαταραχή στην κατανόηση ή /και στην χρήση λεκτικού, γραπτού ή οποιουδήποτε άλλου μηνύματος, εμπλέκοντας τρεις βασικούς τομείς της γλώσσας:
(1) την μορφή της γλώσσας (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη),

  • H διαταραχή στη μορφή της γλώσσας μπορεί να επηρεάζει :
    a.Φωνολογία δηλαδή το φωνητικό σύστημα της γλώσσας και τους κανόνες που διέπουν την σύνθεση των φωνημάτων.
    b.Μορφολογία δηλαδή την δομή των λέξεων και την σύνθεση τους.
    c.Σύνταξη εννοώντας την σειρά και τον συνδυασμό των λέξεων για το σχηματισμό προτάσεων καθώς επίσης την σχέση των στοιχείων της πρότασης.

(2) το περιεχόμενο της γλώσσας (σημασιολογία),  το σύστημα που εξετάζει τις έννοιες των λέξεων και το νόημα των προτάσεων.

και/ ή

(3) την χρήση της γλώσσας στην επικοινωνία (πραγματολογία) ή συνδυασμό όλων αυτών.

Διαταραχή στη χρήση της γλώσσας  μπορεί να περιλαμβάνει λάθη στη Πραγματολογία, που είναι ο τομέας που συνδυάζει όλους τους προηγούμενους τομείς της γλώσσας ώστε να είναι λειτουργική και κοινωνικά αποδεκτή η επικοινωνία.

Διαταραχή ομιλίας: Πρόκειται για διαταραχή στην παραγωγή/άρθρωση των γλωσσικών ήχων, στην ταχύτητα ροής της ομιλίας ή/και στην φωνή.

  • A. Η Αρθρωτική διαταραχή, αφορά την μη τυπική παραγωγή των γλωσσικών ήχων που χαρακτηρίζεται από παραλείψεις, προσθήκες, αντικαταστάσεις ή αλλοιώσεις που να επηρεάζουν την καταληπτότητα του λόγου.
  • B. Η Διαταραχή ταχύτητας/ροής ομιλίας, αφορά εμφανιζόμενες δυσρυθμίες στη ροή της ομιλίας, η οποία χαρακτηρίζεται από άτυπο ρυθμό, διακοπές και επαναλήψεις ήχων, συλλαβών, λέξεων και φράσεων, τα οποία μπορεί να συνοδεύονται από υπερβολική ένταση, αγωνία , και δευτερεύουσες εκφράσεις συμπεριφοράς.
  • C. Η Διαταραχή φωνής χαρακτηρίζεται από μη τυπική παραγωγή ή/και απουσία ποιότητας φωνής, ύψους, έντασης, συντονισμού, διάρκειας ακατάλληλα για την ηλικία και το φύλλο του ομιλητή.

Να θυμάστε όμως πάντα:

Το κάθε παιδί έχει διαφορετικό ρυθμό εξέλιξης, με συνέπεια να υπάρχουν διάφορες αποκλίσεις κατά την ανάπτυξη. Αυτό που προέχει όμως πάντα είναι η επικοινωνία με το παιδί με τον τρόπο που μπορεί αυτό.