Κατηγορία: Μαθησιακές δυσκολίες

Σεπτέμβριος 26, 2019

Οι Διαταραχές λόγου – ομιλίας είναι “σκληρές” ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία, μα η αξιολόγηση και η πρώιμη παρέμβαση είναι το “κλειδί”.

Σεπτέμβριος 16, 2019

Οι Διαταραχές λόγου – ομιλίας είναι “σκληρές” ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία, μα η αξιολόγηση και η πρώιμη παρέμβαση είναι το “κλειδί”.

Μάρτιος 9, 2019

Οι Διαταραχές λόγου – ομιλίας είναι “σκληρές” ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία, μα η αξιολόγηση και η πρώιμη παρέμβαση είναι το “κλειδί”.

Μάιος 31, 2018

Λίγο πριν τελειώσουν οι καλοκαιρινές διακοπές και ανοίξουν τα σχολεία όλοι οι γονείς αρχίζουμε να ανησυχούμε. Το άγχος μας γίνεται μεγαλύτερο για την σχολική τους πορεία όταν τα «ζουζούνια» μας αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον λόγο τους.

Μάιος 10, 2018

Οι Διαταραχές λόγου – ομιλίας είναι “σκληρές” ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία, μα η αξιολόγηση και η πρώιμη παρέμβαση είναι το “κλειδί”.

Μάρτιος 6, 2018

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας 6/3/2018 είναι αφιερωμένη στην Εναλλακτική Επαυξητική Επικοινωνία, γνωστή ως Augmentative Αlternative communication (AAC). 

Η Εναλλακτική Επαυξητική Επικοινωνία (AAC) αναφέρεται στους διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να υποστηρίξουμε άτομα (παιδιά, ενήλικες) που έχουν δυσκολία στην παραγωγή και κατανόηση του προφορικού λόγου. Η παραπάνω δυσκολία συχνά αφορά μόνιμες καταστάσεις όπως εγκεφαλική παράλυση, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού κ.α.. Επίσης επικοινωνιακή διαταραχή μπορεί να προκληθεί μετά από ένα πρόβλημα υγείας, όπως εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, νόσος του Πάρκινσον, παθήσεις του κινητικού νευρώνα, άνοια κλπ.

Η AAC καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών που υποστηρίζουν ή αντικαθιστούν την προφορική επικοινωνία. Αυτές περιλαμβάνουν πίνακες επικοινωνίας εικόνων, πίνακες γραμμάτων, δείχνοντας σύμβολα ή αντικείμενα και συσκευές παραγωγής ομ

Νοέμβριος 1, 2017

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι δυσχέρειες των παιδιών που σχετίζονται με την ανάγνωση, το συλλαβισμό ή/και τη γραφή, οι οποίες δεν συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες δεξιότητες παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Οι δυσκολίες δεν σχετίζονται με το πόσο έξυπνο είναι το παιδί ή όχι. Οι περισσότεροι άνθρωποι άλλωστε με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν πολύ υψηλό δείκτη νοημοσύνης.

Ενδείξεις και συμπτώματα εμφάνισης των ειδικών μαθ1ησιακών δυσκολιών

Η δυσλεξία αναφέρεται συνήθως ως γενικός όρος χαρακτηρίζοντας τη μαθησιακή δυσκολία που σχετίζεται με το μαθησιακό πρόβλημα της ανάγνωσης και γραφής. Ωστόσο ο όρος ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή απλά μαθησιακές δυσκολίες είναι προτιμότερος λόγω της σχέσης ανάμεσα στην προφορική και τη γραπτή γλώσσα. Πολλά παιδιά με προβλήματα ανάγνωσης, έχουν παράλληλα προβλήματα στον προφορικό τους λόγο. Το παιδί με δυσλεξία δυσκολεύεται σχεδόν αποκλειστικά με το γραπτό λόγο. Η δυσλεξία ως μέρος μιας μεγαλύτερης μαθησιακής γλωσσικής διαταραχής, οδηγεί το παιδί να έχει δυσκολία τόσο με την προφορική, όσο και με την γραπτή λέξη. Παιδιά με αυτά τα προβλήματα μπορεί να παρουσιάσουν δυσκολία με τα ακόλουθα:

  • Ξεκάθαρη έκφραση ιδεών.
  • Οι λέξεις είναι σαν να είναι στην άκρη της γλώσσας, αλλά δεν μπορούν ν

Δημοσιεύθηκε Σε Μαθησιακές δυσκολίες
Μάιος 30, 2017

Η μάθηση είναι αποτέλεσμα μια πολύπλοκης, σύνθετης γνωστικής διαδικασίας που περιλαμβάνει τις συντονισμένες λειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος, του αισθητηριακού συστήματος, του ψυχο-κινητικού συστήματος, των οργανικών δομικών αλλαγών των εγκεφαλικών κυττάρων. Όπως καταλαβαίνετε είναι τόσο πολύπλοκη ώστε να μην εμφανίζεται ξαφνικά όποτε αποφασίσουμε εμείς, (ειδικά λίγες ημέρες πριν τις εξετάσεις!) όσο εντατικά και αν διαβάζει το παιδί σας ή εσείς, ούτε παρουσιάζεται δια μαγείας. Χρειάζεται σωστή οργάνωση τόσο του χρόνου όσο και του υλικού που πρέπει να διαβαστεί.


  • Ξεκινήστε τον προγραμματισμό νωρίς, (ειδικά αν πλησιάζουν εξετάσεις, ξεκινήστε μήνες πριν) και αφήστε λίγο ελεύθερο χρόνο κάθε μέρα . Πέντε ώρες σε διάστημα δύο εβδομάδων είναι αποτελεσματικότερες από τις ίδιες πέντε ώρες σε μια ημέρα. Να θυμάστε ότι το ζητούμενο στην μάθηση είναι η ποιότητα και όχι η ποσότητα.
  • Ελέγξτε τις πληροφορίες από κάθε μάθημα, αλλά όχι αμέσως μετά την τάξη. Κάνετε πρώτα ένα διάλειμμα και προσπαθήστε να ¨αναχαιτίσετε” τις πρόσφατες πληροφορίες τις επόμενες ημέρες που ακολουθούν.
  • Αφού ελέγξετε τις πληροφορίες από τα πιο πρόσφατα μαθήματά σας, φροντίστε να επιστρέψετε και να μελετήσετε τις παλιότερες σημαντικές πληροφορίες για να τις κρατήσετε “φρέσκες”. Οργανώστε και κρατήστε

Απρίλιος 20, 2017

Η δυσλεξία είναι μια δυσκολία που κατά κύριο λόγο επηρεάζει τις δεξιότητες που εμπλέκονται στην ακρίβεια και την ρέουσα ανάγνωση λέξεων και συλλαβισμού. Η δυσλεξία αφορά όλο το φάσμα των πνευματικών ικανοτήτων. Προηγούμενες διαγνώσεις ανέφεραν την δυσλεξία ως μια ειδική μαθησιακή δυσκολία και τα άτομα με διάγνωση δυσλεξίας είχαν IQ μέσου τυπικού εύρους ή παραπάνω. Οι έρευνες αποδεικνύουν οτι ανεξάρτητα από το γενικό επίπεδο της ικανότητας, τα άτομα με δυσκολίες στην ανάγνωση και την ορθογραφία έχουν κακές επιδόσεις σε εργασίες όπως η αποκωδικοποίηση, έγγραφη αναγνώριση λέξεων και φωνολογική επίγνωση, και το IQ δεν αρκεί για να προβλέψουμε το πώς θα ανταποκριθούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα και ποιες θα είναι οι επιδόσεις τους.

Η δυσλεξία αποτελεί ένα συνεχές.

Θεωρούμε ότι η δυσλεξία αποτελεί ένα συνεχές, χωρίς σημεία που να το διακόπτουν, με δύο άκρα, από ήπια έως σοβαρή. Πολλά άτομα σε αυτό το συνεχές θα έχουν επίσης άλλες συνυπάρχουσες δυσκολίες, όπως γλωσσική καθυστέρηση, κινητικές δυσκολίες συντονισμού, καθυστέρηση μνήμης-εργασίας, δυσκολίες ακουστικής επεξεργασίας και προσοχής, δυσκολίες οργάνωσης, αλλά αυτά δεν είναι, από μόνα τους δείκτες δυσλεξίας.

Δείκτες Δυσλεξίας

Τα σημάδια της δυσλεξίας δεν είναι πάντοτε εμφανή και μερικά παιδιά ανταπεξέρχονται σχετικά καλά στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικο

Δημοσιεύθηκε Σε Μαθησιακές δυσκολίες
Απρίλιος 20, 2017

Γιατί;;; Συχνά οι μαθησιακές δυσκολίες συνοδεύονται από “δύσκολες συμπεριφορές”, εντάσεις και αυτό είναι το πρώτο “καμπανάκι”. Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα όταν τα παιδιά μέσα και έξω από το σχολικό περιβάλλον εμφανίζουν ερειστική συμπεριφορά, ίσως και αποκλίνουσα σε κάποιες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα η επικοινωνία μαζί τους να φαντάζει ανέφικτη. Κάθε προσπάθεια επικοινωνίας είναι σαν να χτυπάς πάνω σε τοίχο. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να έχει και συνέχεια φτάνοντας μέχρι την ενήλικη ζωή , αν δεν αντιμετωπιστεί με τον κατάλληλο τρόπο, στον κατάλληλο χρόνο, με την κατάλληλη προσέγγιση από τους κατάλληλους επαγγελματίες. Πως; Δημιουργώντας ένα σχέδιο στήριξης για παιδιά, εφήβους ή και ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσκολίες συμπεριφοράς, που θα βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση των απαιτήσεων του περιβάλλοντος, στη ρουτίνα του ατόμου, και στις κατάλληλες στρατηγικές για να αναπτύξουν μια εναλλακτική συμπεριφορά. Στην #προσχολική ηλικία το πρόγραμμα δράσης θα πρέπει να έχει πολυαισθητηριακά ερεθίσματα που να επιτρέπουν την επικοινωνιακή και συναισθηματική τους ανάπτυξη. Απαραίτητο συστατικό της επιτυχίας είναι η ενεργής και ουσιαστική συμμετοχή των γονιών στα προγράμματα.

Δημοσιεύθηκε Σε Μαθησιακές δυσκολίες